Polityka prywatności i plików cookies 

Dzień dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących. 

Informacja formalna na początek: administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny 

ul. Połaniecka 17C 

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, takich jak prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków prawnych podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@fotoporcelana.net 

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  

Fotoporcelana.net Grzegorz Zimny 

ul. Połaniecka 17C 

53-403 Wrocław 

NIP: 899-216-08-85, REGON: 020981318 

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej fotoporcelana.net 

W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj: 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych? 

W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.  

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail info@fotoporcelana.net W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.  

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe? 

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówieniem. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania: 

 

Cel przetwarzania 

Omówienie celu przetwarzania 

Podstawa prawna 

Obsługa konta użytkownika 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta określone w formularzu rejestracyjnym. 

Podanie danych jest warunkiem założenia konta. 

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, zgodnie z dostępnymi opcjami w ramach konta.  

Ponadto nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika. 

Dane przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi konta użytkownika. Po usunięciu konta użytkownika dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Realizacja zamówienia i obsługa umowy 

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji określone w formularzu zamówienia. 

Podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia. 

Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie. 
Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych). 

W związku z zawarciem umowy może przetwarzać również Twoje inne dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy. 

W sytuacji, gdy otrzymujemy Twoje dane w ramach wykonywania umowy np. od podmiotu, który Cię zatrudnia, opieramy taki proces przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. 

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów 

W związku z tym, że niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia, lecz go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają umowy z nami), możemy podejmować działania, które będą służyły temu, aby nasi klienci dokończyli proces zakupowy.  

W tym celu możemy przykładowo wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji.  

Na potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ działania te zmierzają do zawarcia umowy. Ponadto upatrujemy podstawy przetwarzania w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zwiększanie sprzedaży.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy 

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.  

Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.  

Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami dotyczącymi prawa do odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową, art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Obsługa newslettera 

Zapisując się do newslettera, musisz podać dane niezbędne do jego otrzymywania określone w formularzu zapisu. 

Podanie danych jest warunkiem otrzymywania newslettera. 

Ponadto, system mailingowy zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp. 

W systemie mailingowym możemy również definiować, na podstawie różnych kryteriów związanych z Twoją aktywnością, zainteresowaniami lub innymi preferencjami, określone grupy lub segmenty odbiorców newslettera mające wpływ na to, jakiego rodzaju wiadomości otrzymujesz w ramach newslettera. 

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych. 

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z nami. 

Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Obsługa komentarzy / opinii 

Dodając komentarz / opinię, musisz podać dane niezbędne do publikacji komentarza / opinii otrzymywania określone w formularzu przeznaczonym do wystawienia komentarza / opinii. 

Podanie danych jest warunkiem publikacji komentarza / opinii. 

Ponadto, system komentarzy / opinii zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, przesyłając komentarz / opinię. 

System komentarzy / opinii może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

Dane przetwarzane są w celu publikacji komentarza / opinii, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. 

Dodany przez Ciebie komentarz lub opinia wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie. Komentarz lub opinię możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Usunięty komentarz /opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem / opinią. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Kontakt i obsługa korespondencji 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji. 

Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu.  

Ponadto, system komunikacji zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, przesyłając wiadomość. 

System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych 

W związku z wykonywaniem umowy realizujemy także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp.  

Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.  

Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego 

Tworzenie archiwum 

Na potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń 

Korzystanie z naszej strony internetowej, jak również zawarcie umowy z nami, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Tworzenie grup odbiorców reklam 

Twój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego systemu reklamowego (np. Facebook Ads, LinkedIN Ads) w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. 

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców. 

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dany system reklamowy. 

System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. 

System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń. 

Stworzenie grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest realizacja naszych celów marketingowych. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Obsługa mediów społecznościowych 

Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. 

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

Może się zdarzyć, że to my będziemy stroną inicjującą kontakt z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu zaoferowania współpracy, wówczas Twoje dane będą przetwarzane w celu poszukiwania potencjalnych kontrahentów, oferowania i nawiązywania współpracy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. 

Wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami. 

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych 

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację naszych działań. 

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych 

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu prowadzeniu działań marketingowych w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług. Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Organizacja akcji promocyjnych  

Aby zwiększyć sprzedaż produktów / usług, możemy prowadzić różne akcje promocyjne, w tym także we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasady związane z organizacją akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy. Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać w związku z organizacją akcji promocyjnej, mogą się różnić w zależności od rodzaju akcji promocyjnej.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku stanowi marketing oraz zwiększanie sprzedaży własnych produktów.  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych 

Na naszych stronach możem osadzać odtwarzacze wideo lub audio, widgety społecznościowe, moduł komentarzy, czat, formy newsletterowe lub inne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie. Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły działać dodatkowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych 

Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności. 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy? 

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności. Pośród danych znajdują się informacje takie jak:  

 • imię i nazwisko, 

 • adres e-mail, 

 • numer telefonu, 

 • adres IP, 

 • adres do doręczeń, 

 • dane do faktury, 

 • numer rachunku bankowego, 

 • szczegóły złożonego zamówienia, 

 • dane zgromadzone w systemie mailingowym, 

 • dane związane z dodanym komentarzem / opinią, 

 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych, 

 • informacje zawarte w korespondencji, 

 • Informacje Anonimowe.   

# 5: Czym są „Informacje Anonimowe”? 

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony. Chodzi w szczególności o następujące informacje: 

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, 

 • przeglądane podstrony, 

 • czas spędzony na stronie,